Search results
Report view
Disclaimer
Help
Loading...
Please wait...
Select at least one search criteria from the drop-down lists above, or use Free text search, or Quick Start below.

Quick start

Click on one of these links to find relevant reports, then adapt the search/filter criteria above as desired. These search/filter criteria are additive, each additional criteria excludes more reports from the search results list. Remove criteria to extend the search results list and access more reports.
At any time click on 'Clear search' to return to this screen.

Note: if you are a Eurotransplant Member, login to be able to find and view more detailed reports.

Totals in All ET, comparing the last 10 years, by year (you can then change All ET to any country of interest):

Graphs showing trends over the last 10+ years on:

 

Totals in 2013, comparing ET countries, by country (you can then change 2013 to any year of interest):

Totals in 2014, (cumulative and current), comparing ET countries, by country:

Print report Print report | Open report in new window Open report in new window | Open report in new window Open report in new window | Previous report Previous report | Previous report Previous report | Next report Next report | Next report Next report

Disclaimer

Door gebruik te maken van deze applicatie verstrekt door of namens de Nederlandse Transplantatie Stichting, gevestigd te 2332 CB Leiden, aan de Plesmanlaan 100, stemt u als gebruiker van deze applicatie in met de inhoud van deze disclaimer.

De informatie in deze applicatie is afkomstig uit een drietal databases, te weten 1) NORD, de applicatie 'Nederlandse Overledenen Registratie Donoren' van de Nederlandse Transplantatie Stichting, 2) OPI, de applicatie ‘Orgaan Procedure Informatie’ van de Nederlandse Transplantatie Stichting en 3) ENIS, de applicatie 'Eurotransplant Network Information System' van Eurotransplant. In alle drie genoemde applicaties worden donatie gerelateerde gegevens ingevoerd en bekeken door donorwervers. Derhalve is de Nederlandse Transplantatie Stichting niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid van de informatie verstrekt via deze applicatie.

De data aangeleverd via bovenvermelde applicaties zijn voortdurend onderhevig aan aanvullingen, wijzigingen en correcties. Bij het vinden van afwijkingen wordt de gebruiker verzocht om contact op te nemen met de Nederlandse Transplantatie Stichting via masterplan@transplantatiestichting.nl

Alle informatie in deze applicatie is bedoeld voor gebruik door de daartoe geautoriseerde gebruiker. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig onder verantwoordelijkheid en voor risico van de gebruiker. Voor interpretatie van de informatie kunt u terecht bij de Nederlandse Transplantatie Stichting (masterplan@transplantatiestichting.nl).

Samenvattende disclaimer

Alle informatie in deze applicatie is bedoeld voor gebruik door de daartoe geautoriseerde gebruiker. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig onder verantwoordelijkheid en voor risico van de gebruiker. De Nederlandse Transplantatie Stichting aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook, ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in deze applicatie. U bent als donorwerver te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de actuele en juiste informatie en gegevens in de door de Nederlandse Transplantatie Stichting ter beschikking gestelde applicatie.

Handleiding Dashboard NTS (pdf)

Help

Het NTS Dashboard

Het Dashboard NTS vervangt de periodieke terugkoppeling die de regio’s vier keer per jaar in het kader van de landelijke uitrol pilots Masterplan hebben ontvangen. Het Dashboard NTS bevat de KernPrestatieIndicatoren (KPI’s) die ook op de periodieke terugkoppeling vermeld staan. In een volgende fase van de ontwikkeling van het dashboard worden deze verder doorontwikkeld. Dat houdt in dat de KPI’s worden geëvalueerd en het dashboard desgewenst met aanvullende informatie wordt aangevuld. Het Dashboard NTS is een internetapplicatie. Een link naar de applicatie is te vinden op de membersite van de Nederlandse Transplantatiestichting. Om toegang te krijgen tot de membersite heeft u een username en een wachtwoord nodig. Doordat het een internetapplicatie is, kan vanaf elke computer met een internetaansluiting het dasboard worden geraadpleegd. Het dashboard geeft informatie over de KPI’s op verschillende niveau’s. Zo kan de informatie met betrekking tot een KPI op het niveau van geheel Nederland bekeken worden, maar ook op niveau van een regio, het niveau van een kern bestaande uit een kernziekenhuis en bijbehorende satelliet ziekenhuizen. Als laatste mogelijkheid kan informatie op het niveau van een satelliet ziekenhuis bekeken worden. In de rapporten van de KPI’s staan aantallen vermeld. De informatie die met behulp van het dashboard beschikbaar komt is niet tot individuele personen te herleiden. De NTS is verantwoordelijk voor het beheer van het Dashboard NTS. Bij de ontwikkeling van het Dashboard NTS zijn o.a. betrokken geweest: Hiske Rodenburg, Cynthia Konijn, Sohal Ismael, Cor Goedhart, Rik van Leiden, Martin Heemskerk, Caroline Vrijenhoek, Marije Huijgen, Fred Ultee, Wim de Jongh, Jan Niesing en van KPMG: Berber Goedhart, Richard de Boer.

Met behulp van het drop-down menu kunt u een selectie maken van de informatie die u wil bekijken. In het vakje ‘Soort ‘ kunt u ‘KPI’ selecteren. In het vakje ‘Regio’ kunt u kiezen of u voor geheel Nederland, voor een specifieke regio, kern of satelliet ziekenhuis informatie wilt bekijken. Voor KPI’s 8 tot en met 12 geldt dat deze alleen beschikbaar zijn op het niveau Nederland en indien hier regio, kern of satelliet ziekenhuis geselecteerd worden zullen er dashboards getoond worden. Bij het vakje ’Kenmerk’ kunt u kiezen over welke KPI u informatie wilt. Er zijn momenteel 10 KPI’s in het dashboard:

  • KPI 1 Donorherkenning
  • KPI 2 Raadpleging DonorRegister
  • KPI 3 Benaderen nabestaanden
  • KPI 4 Toestemming nabestaanden
  • KPI 5 Conversion Rate
  • KPI 8 Evaluatie ZUT procedures
  • KPI 9 ZUT – procedure tijd
  • KPI 10 Totaal aantal getransplanteerde organen
  • KPI 11 Conversion rate – Aantal opgestarte procedures
  • KPI 12 Getransplanteerde vs. uitgenomen organen.

De KPI is het eerste onderdeel van de Dashboard applicatie. Een aantal velden in het menu zijn met het oog op de nog verder te ontwikkelen rapporteren gemaakt en zijn derhalve nu nog niet actief. Het betreft de velden ‘Orgaan’ en ‘Periode’. Met de knop ‘Wis filter’ worden alle gemaakte keuzes ongedaan gemaakt.

Afhankelijk van uw profiel zult u verschillende dashboards zien. Het ‘bestuur van een regio’ te weten de Regionale Supervisor, Regionaal Team Leider en Coördinerend Donatie-intensivist zien alle kernen en bijbehorende ziekenhuizen in een regio. De Donatie-intensivist en Donacticoördinator van een kern zien alle ziekenhuizen in betreffende kern.Medewerkers van VWS en NTS zien de KPI’s op nationaal niveau.

Links naar het dashboard

De url kan in de browser kan worden gekopieerd en gebruikt om filters in te stellen, bijvoorbeeld:
https://members.transplantatiestichting.nl/statistics/index.php?search_type=&search_organ=&search_region=&search_period=&search_characteristic=&search_text=Nederland&action=login
Door 'Open rapport in nieuw venster' te kiezen kan de url gekopieerd worden om een specifiek rapport te tonen, bijvoorbeeld:
https://members.transplantatiestichting.nl/statistics/reportloader.php?report=81759-65634&format=html&download=0&action=login
of om een specifiek (pdf in dit voorbeeld) rapport te downloaden:
https://members.transplantatiestichting.nl/statistics/reportloader.php?report=81759-65634&format=pdf&download=1&action=login